دسته: میزبانی نمایندگی فروش

سود دو برابری نسبت به قبل که تا به حال وارد تجارت شده اید

برای سعادت ناتوان ارواح حاضر مثل من. دوست عزیز من آنقدر خوشحالم که آنقدر غرق در حس نفیس وجود آرام هستم که استعدادهایم را نادیده می گیرم. من باید در لحظه حاضر قادر به کشیدن…

بهترین میزبانی فروش برای شروع کسب و کار شما

در این قسمت، بنیانگذار Attentive و مدیر ارشد فناوری، پدرو آراجو در مورد آنچه که برای ساخت یک محصول جدید فناوری از ابتدا لازم است صحبت می کند. رویکرد آنها را برای اداره یک تیم…