دسته: میزبان فروشنده

بهترین میزبانی فروشنده برای شروع کار

چرا Attentive در سال 2015 به دنیا آمد تیم های فروش کمک می کنند خطوط لوله فزاینده خود را برای مدیریت ساده تر کنند. در واقع ، تیم کوچک و مبتنی بر پرتغال خود را…