برچسب: Smm

بهترین نام دامنه برای تجارت

بنیانگذار توجه و CTO Pedro Araújo در مورد آنچه برای ساختن یک محصول جدید فناوری از زمین به بالا می آید صحبت می کند. رویکرد آنها را برای اداره یک تیم مهندسی ، از اتخاذ…